Pozvánka na 16. Členskou schůzi UnArt Provodov, p.s., pátek 17.7.2020, 19:00, přísálí KD Provodov

30. 6. 2020

Vážení členové,

zveme Vás na 16. Členskou schůzi UnArt Provodov, p.s., která se uskuteční v pátek 17. července 2020 od 19:00 v přísálí Kulturního domu Provodov. Tato členská schůze je svolávána rozhodnutím Správní rady UnArt Provodov, p.s. dle § 17, odst. 2, písmeno b) platných stanov UnArt, z.s. (dále jen „Stanov“).

Návrh programu 16. členské schůze:

1. Zahájení jednání, ověření usnášeníschopnosti členské schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu členské schůze

3. Schválení zprávy o hospodaření spolku za rok 2019

4. Schválení výroční zprávy o činnosti spolku za rok 2019

5. Plán činnosti spolku pro rok 2020

·         Kultura – divadelní představení, Provodovská trnka, 50. ročník Letní kino Provodov, oslavy výročí 15 let od založení UnArt Provodov

·         Sport - 4. ročník Provodovský běh (28.10.2020)

·         Páteřní bezdrátové trasy - nový spoj do Zlína, upgrade spoje na školu a vodojem

·         Nové přístupové body a jejich upgrade

6. Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2020

7. Volba členů správní rady na období 2020-2025

8. Připomínky, diskuse

9. Neformální diskuze, občerstvení (pivo, limo, bohatý raut)

Seznam kandidátů na funkce v orgánech UnArt Provodov, p.s. (dle §17, odst. 4 Stanov):

Ing. Marek Prachař, předseda UnArt Provodov, p.s.

Ing. Petr Vítek, místopředseda UnArt Provodov, p.s.

Richard Vítek, hospodář UnArt Provodov, p.s.

V Provodově dne 16.6.2020

                                                                                               …………………………………

                                                                                                   Ing. Marek Prachař

                                                                                        předseda UnArt Provodov, p.s.

comments powered by Disqus