Dostupné technologie

Internetové připojení se stává běžným prostředkem komunikace a získávání informací. Ve velkých aglomeracích je k dispozici poměrně široké spektrum možností kvalitního připojení k internetu. Speciálně v panelových sídlištích, operátoři investují nemalé peníze do rozšiřování komunikační infrastruktury, jelikož investice v těchto oblastech je pro ně ekonomicky výhodná. Pro připojení k internetu se tam používají klasické kabelové televize a na některých sídlištích dokonce i sítě založené na nejmodernějším způsobu připojení pomocí optických vláken.
Avšak oblasti s menším zahuštěním obyvatel, jako je ta naše, jsou pro operátory méně lukrativní a tedy i spektrum možností kvalitního připojení k internetu je v těchto oblastech mnohem menší. Tato příručka by měla podpořit znalosti obyvatel regionu o možnostech a způsobech připojení k internetu v oblasti Zlínského kraje a popsat nejběžněji používané technologie připojení k internetu, jenž jsou dostupné v naší oblasti a podpořit obyvatele regionu v používání moderních informačních technologií.

O internetu obecně ...

Kvalitní připojení k internetu může posloužit nejen k vlastnímu brouzdání internetem, k emailové komunikaci, chatování, případně vyhledávání informací. K dispozici je mnohem širší škála služeb, které je možné využít. Do obecného povědomí lidí se již dostává skutečnost, že pomocí internetu lze telefonovat. K telefonování přes internet nepotřebujete ani počítač. Můžete k tomu použít zcela běžný telefonní přístroj, který jste dosud používali například pro telefonování přes pevnou linku. Výhoda telefonování přes internet je především v obrovské úspoře nákladů, jelikož internetoví telefonní operátoři nabízí stejné a mnohdy i lepší služby než operátoři pevných telefonních sítí a to za mnohem menší poplatky. Telefonování přes internet v naší oblasti běžně používají městské i obecní úřady, školy a mnohé firmy i celá řada soukromníků a díky tomuto způsobu telefonování šetří výrazně náklady o 50% až 90% oproti telefonování přes běžnou pevnou linku. Obava, že přechodem na internetové telefonování bude nutné změnit telefonní číslo, je dnes již lichá, jelikož již funguje služba přenositelnosti čísel a je tedy možné přejít na internetové telefonování nejen se stejným telefonním přístrojem, ale i se stejným telefonním číslem. Náročnějším uživatelům je pak k dispozici například videotelefonování, nebo internetové videokonference. Datovou přípojku je možné dále využít pro zabezpečení objektu bezpečnostními kamerami. Starší způsoby monitorování využívaly klasické analogové bezpečnostní kamety, napojené na datové úložiště videozáznamů, jenž bylo obvykle umístěno přímo v objektu, který byl monitorován. Pokud ale došlo k vyloupení monitorovaného objektu včetně tohoto záznamového zařízení, přišlo se tím i o pořízený obrazový záznam. Naproti tomu datová připojka umožňuje ukládat videosekvence na vzdálené úložiště, které bude fyzicky mimo dosah případného zloděje. Připojení k internetu lze dále využít k odesílání fotografií či filmů známým a přátelům, sdílení společných datových úložišť se sousedy, apod. Přes kvalitní internetovou přípojku se lze vzdáleně připojit do počítače v práci a pracovat tak z domova stejně, jako by jste byli u počítače v kanceláři. Na vysoce kvalitních internetových přípojkách postavených na optických vláknech pak lze distribuovat programy kabelové televize ve vysokém rozlišení a je tedy možné využít přípojku jako běžnou kabelovou televizi. Nejmodernější domácí spotřebiče, jako například tepelná čerpadla, kotle, DVD rekordery, apod. umožňují napojení na internet a vzdálenou správu a dohled, např. za účelem zapnutí/vypnutí topení či změna teploty v domě, zapnutí nahrávání TV pořadu, atd.

Popis dostupných technologií

Ačkoliv lokalita ladova kraje nepatří zrovna k lokalitám, jenž by pro komerční operátory představovala zajímavou oblast, přesto je zde možné poměrně kvalitní připojení k internetu. Níže přinášíme přehled technologií, jenž jsou v oblasti ladova kraje dostupné, od těch historických až po technologie budoucnosti, založené na optických kabelech.

Vytáčené připojení

Tento způsob připojení je dnes již v podstatě nepoužívaný. Principem je připojení analogovým modemem k běžné telefonní lince. Nevýhodou je především cena, jelikož je účtována doba, po kterou je klient k internetu připojen. Další velkou nevýhodou je velmi nízká přenosová rychlost, okolo 0,05 Mbps. Určitým zlepšením byl příchod technologie ISDN, který umožnil zvýšení rychlostí až na 0,12 Mbps, ale za cenu zdvojnásobených plateb za dobu strávenou na internetu. Tento způsob připojení nemá prakticky žádné výhody, je zbytečně pomalý a drahý.

Technologie mobilního připojení

Tyto technologie nabízí především mobilitu, bohužel ale za cenu nižší kvality připojení. Rychlosti a stabilita připojení je velmi závislá na místě odkud se klient v dané chvíli připojuje. Ačkoliv ve větších městech se rychlosti u novějších typů modemů mohou pohybovat až v řádech jednotek Mbps, na většině území v naší lokalitě jde stále o rychlosti, pohybující se spíše pod hranicí 0,1 Mbps u technologie GPRS a 0,4 Mbps u technologie CDMA. Kvalita linky je ale většinou poměrně nízká a zcela nevhodná pro aplikace, závislé na kvalitě.

Tyto technologie jsou vhodné především pro lidi, kteří hodně cestují a chtějí mít internet dostupný prakticky kdykoliv a odkudkoliv, avšak pro připojení domácnosti je tento typ připojení nevhodný, právě díky nízké kvalitě a poměrně vysoké ceně.

Technologie WiFi 2,4 GHz

V minulosti byla tato technologie hojně využívána. Bohužel, tato technologie je především díky legislativním omezením velmi náchylná k zarušení prostředí. Ve městech, kde je větší množství vysílačů na frekvenci 2,4GHz, je připojení poměrně nestabilní. Toto zarušení prostředí se již začíná projevovat i v naší lokalitě.

V místech s menší hustotou zalidnění se rychlosti internetu obvykle pohybují okolo 3-5Mbps . V hustěji zalidněných oblastech však díky rušení klesají rychlosti až k 1Mbps. Rovněž stabilita linek je v hustěji obydlených oblastech nižší. Tato technologie je dnes vhodnější spíše pro distribuci bezdrátového internetu v rámci vlastního bytu, než jako způsob připojení k internetu.

Technologie ADSL

Jde o technologii, fungující na běžné telefonní lince. Výhodou je poměrně snadná montáž zařízení. Kvalita připojení je rozdílná a závisí především na lokalitě, kde je připojení využíváno, konkrétně na vzdálenosti od ústředny. V našich lokalitách je vyjímečně dostupná rychlost až 8/0,5Mbps, ale na většině území se rychlosti pohybují okolo 2/0,2Mbps. Někde je technologie zcela nedostupná.Velkou nevýhodou této technologie je především asynchronní provoz. To znamená, že rychlost komunikace směrem od uživatele do internetu je podstatně nižší, než směrem z internetu k uživateli. To se projeví především v okamžiku, kdy uživatel odesílá na internet např. fotografie, nebo odesílá emaily. Pro odesílání nějaké videosekvence je tento způsob připojení prakticky nepoužitelný.I přes poměrně masivní reklamní kampaň jde o poměrně zastaralou technologii, která je navíc díky cenové politice firem, které tuto technologii nabízí i poměrně drahá. Vhodná je především do lokalit, kde není pokrytí signálem WiFi 5GHz, nebo možnost připojení optickým kabelem.

Technologie 5GHz

Je přímým nástupcem technologie WiFi 2,4GHz. Nabízí ale podstatně vyšší rychlosti komunikace a díky legislativní úpravě je i podstatně méně náchylná k zarušení prostředí. Nabízí klientům rychlosti okolo 8Mbps oběma směry (od uživatele do internetu i opačně).

Tento typ připojení je v našem kraji asi nejvhodnějším způsobem připojení k internetu pro běžné domácnosti, pakliže není v dané lokalitě možnost připojení optickým kabelem.

Technologie optických vláken

Optické kabely jsou nejmodernější a v současné době nejrychlejší způsob datového připojení. Umožňují teoreticky propustnost až 10.000 Mbps při 100% kvalitě linky.

Výhodou tohoto typu připojení je obrovská datová propustnost, která umožňuje řadu aplikací. Např. sdílení dat mezi lidmi navzájem, velmi rychlé připojení k internetu, provoz kabelové HD TV, telefonování, apod. a to vše zcela bez jakýchkoliv rušivých vlivů prostředí. Navíc tento typ datového media je již "jednou pro vždy". Rychlost na optickém kabelu je natolik vysoká, že v následujících několika desítkách let nehrozí, že by bylo potřeba tento typ připojení měnit za jiný. Proto, pokud jste si v minulosti kupovali v poměrně krátké době po sobě nejprve analogový modem, poté modem ISDN, následně ADSL modem, poté Wifi AP na 2,4GHz, následně Wifi AP na 5GHz, pak s připojením pomocí optického kabelu by jste si nyní měli vystačit nejméně po dobu následujících několika desítek let, spíše ale jednou pro vždy. Navíc Vám tento typ připojení může nahradit telefonní linku, internet, TV anténu i satelit. Nevýhodou tohoto typu připojení jsou poměrně vysoké finanční náklady na výstavbu. Proto se tento typ sítí zatím v menších aglomeracích v naší oblasti vůbec nevyskytuje, pro svoji nerentabilnost. Tuto skutečnost se ale pokoušíme změnit a chtěli by jsme, aby se tento typ připojení stal i v naší lokalitě běžným typem připojení. Zda se nám to podaří, záleží především na lidech, zda budou ochotni investovat do moderních technologií. Tato investice se záhy vrátí, nejen v mnohem kvalitnějších službách, ale např. i v navýšení hodnoty nemovitostí v oblasti, kde tento typ připojení bude dostupný. Je-li možné ve Vaší lokalitě připojení k optické síti, máte poměrně štěstí. Rozhodně se vyplatí do tohoto způsobu připojení k internetu investovat.