Pozvánka na 12. Valnou hromadu UnArt Provodov, 6.5.2016, 19:00, přísálí KD Provodov

30. 4. 2016

Rád bych Vás touto cestou pozval na na výroční 12. členskou schůzi - Valnou hromadu Občanského sdružení UnArt Provodov, která se bude konat v pátek 6. května 2016 v přísálí Kulturního domu v Provodově od 19:00. Valná hromada je nejvyšším orgánem našeho sdružení a pro Vás, coby člena sdružení, představuje jedinečnou příležitost, jak ovlivnit budoucí vývoj sdružení nebo se zapojit do jeho činností.

Předpokládaný program: 

1. Zahájení jednání: ověření usnášeníschopnosti Valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření sdružení za rok 2015 

3. Návrh činnosti sdružení pro rok 2016

* Kultura * Páteřní bezdrátové trasy 

* Nové přístupové body (5 GHz) 

* Upgrade HW stávajících routerů a AP 

4. Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2016 

5. Dopady nového občanského zákoníku na občanské sdružení UnArt Provodov - změna názvu 

6. Připomínky, diskuse, popř. změny v návrhu rozpočtu, následované schválením rozpočtu hlasováním

K tomu, aby byla valná hromada usneseníschopná, je potřeba nadpoloviční účast členů. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možno "vyslat" zástupce, který bude hlasovat/jednat Vaším jménem. Pokud na této schůzi nebude dostatečný počet členů a tudíž nebude usneseníschopná, bude se další schůze konat v tomtéž termínu a místě o hodinu později tj. 6.5.2016 od 20:00, jak bylo schváleno na Valné hromadě v roce 2007. Na této náhradní již počet přítomných nemusí být nadpoloviční.

Těšíme se na Vaši účast. 

S přáním pěkného dne Ing. Marek Prachař 

předseda O.S. UnArt Provodov

comments powered by Disqus