O nás

Úvodní informace

Na základě žádosti přípravného výboru pobočky Občanského sdružení UnArt ve Slavičíně, který dle §12 stanov Občanského sdužení UnArt požádal dne 17. 5. 2005 Správní radu Občanského sdružení UnArt (dále jen SR OS UnArt) o zřízení nové pobočky se samostatnou právní subjektivitou s názvem „Občanské sdružení UnArt Provodov“  a sídlem  Provodov 233, 76345, zřídilo Občanské sdružení UnArt dle výše uvedených údajů ke dni 17. května 2005 novou pobočku. Interní registrační číslo této nové pobočky je 0005.  SR OS UnArt následně (dne 22.6.2005) oznámila vznik této pobočky Českému statistickému úřadu, který pobočce přidělili IČO 75046351. Dnem 22.6.2005 je tedy Občanské sdružení UnArt Provodov funkční jako zcela samostatný ekonomický subjekt.

Motivace k založení nové pobočky

K čemu pobočky?

Základním cílem O.s. UnArt je rozvoj amatérské a místní kultury. V prvních dvou letech existence sdružení se ukázalo, že tento cíl lze v rámci sdružení v jeho původní formě velmi dobře naplňovat, ale pouze na lokální úrovni – podařilo se nám z lokálních zdrojů (grantů a sponzoringu) získat  prostředky na uspořádání lokálních akcí, které aspoň částečně daly smysl snažení mnoha členů sdružení z řad místních amatérských umělců a seskupení.Co se ovšem dařilo málo, byl průnik našich umělců na jiné než místní scény. Primárním důvodem toho je minimální počet kulturních akcí zamýšených na amatérskou kulturu (a kulturu vůbec) u nás – ve většině měst a obcí je totiž situace stejná, jako ve Slavičíně před vznikem o.s. UnArt. Jednoduše řečeno, umělců a kapel je všude spousta, ale akce pro ně se nikomu nevyplatí pořádat, protože jediná cesta, jak při takové činnosti neprodělávat, spočívá v získávání grantů a sponzoringu. A to se jednotlivci dělá těžko, protože nemá k dispozici právní a účetní nástroje, které může používat občanské sdružení.  Tak vznikla myšlenka podpořit nadšence v jiných obcích tím, že jim umožníme založení pobočky našeho sdružení, přičemž:

  • pobočka může využívat vše, co se nám ve sdružení doposud podařilo dosáhnout a vytvořit – tzn. dobré jméno, webové stránky, propagační materiály, výroční zprávy, zkušenosti
  • pobočka bude sdílet základní myšlenky a cíle našeho sdružení – zejména pořádat akce na podporu kultury a amatérské kultury. Pokud se nám podaří zvýšit počet a kvalitu takovýchto akcí u nás, vzroste tím také možnost uplatnění umělců a uskupení.

K čemu pobočka v Provodově?

Vznik poboček vyžadoval změnu stanov – bylo potřeba do původních stanov vložit definici právní subjektivity poboček, jejich strukturu, práva a povinnosti členů atd.Výsledkem je zcela nová organizační struktura Občanského sdružení UnArt, která se dá stručně popsat takto:

  • Základní organizační jednotkou je Občanské sdružení UnArt se sídlem Mladotická 715, Slavičín (dále jen “základní organizace”)
  • Pobočky mají samostatnou právní subjektivitu, což jim umožňuje jednat zcela nezávisle na základní organizaci. Stanovy ale definují následující vazby mezi pobočkami a základní organizací: Pobočka Provodov vznikla proto, aby podporovala místní umělce a zastupovala své členy ve věcech, na které jednotlivec nestačí. Tato pobočka bude také pro své členy poskytovat připojení k internetu pomocí bezdrátové sítě. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky jsou pro sdružení nezdanitelný příjem, je nutné vést v účetně průkaznou papírovou evidenci členů. Proto je nezbytné, aby vyplněný formulář podepsal a podal ke schválení Správní radě. 

Pravidla hospodaření

  • Na první valné hromadě byla zvolena výše členských příspěvků na 1200 Kč půlročně a vstupní příspěvek na výši 500 Kč. Finance získané z členských příspěvků budou používány k pokrytí provozních nákladů sdružení –např. pro připojení k internetu. Finance získané ze vstupních poplatků budou použity na rozvoj infrastruktury sdružení – např. nákupy drobného majetku, SW či HW.
  • Pro zjednodušení administrativy budou příspěvky hrazeny výlučně převodem na transparentní účet u Fio banka, Zlín. Číslo účtu: 2800777415/2010
  • V rozpočtu sdružení je potřeba vyhradit peníze pro odměnu účetní, která vyhotoví roční účetní uzávěrku a daňové přiznání!

Další informace

Novým členům sdružení se nabízí možnost hromadného zakoupení koncových zařízení pro bezdrátové připojení do sítě. Hodnota HW potřebného pro chod wi-fi sítě je asi 2000,- Kč. Tato částka se mění podle stávajícího HW účastníka a potřené kabeláže. Doporučujeme budoucím členům, kteří ještě nemají zakoupené koncové zařízení pro přijímání signálu, aby si již dopředu rozmysleli umístění přijímací antény a přichystali potřebné upevňovací prvky. Podmínkou bezproblémového příjmu signálu je přímá viditelnost na objekt vodárny „na podhoří“, základní školy a RD Vítků (na horním konci). Na základě závazných přihlášek (v době budování bezdrátové sítě - v roce 2005) byl zvolen pro připojení na internet tarif 512/192 kbit. Aktuálně je rychlost připojení celé bezdrátové sítě k internetu rychlostí 80/50 Mbit/s po vlastním páteřním spoji do Zlína. Tato kapacita bude spravedlivě rozdělována mezi současný počet připojených členů (tzn. kteří budou v daný okamžik „serfovat“ na internetu).

Případné dotazy:

předseda UnArt Provodov, p.s.: Marek Prachař, Provodov 271, 732 861 768

jednatel UnArt Provodov, p.s.: Petr Vítek, Provodov 70, 731 558 573