Platby

Placení příspěvků

Jak platit členské příspěvky?

- zde najdete informace pro úspěšné provedení platby členských příspěvků:

FINANČNÍ ŘÁD:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - 200,- Kč měsíčně

tyto pravidelné příspěvky jsou nezdanitelný příjem - nefakturuje se - dokladem pro nás je příchozí platba na našem účtu. Podobně jako u rybářů, zahrádkářů a jim podobným se jedná o členský příspěvek a nelze jej uplatnit jako odpočet od základu daně. Neplatíte za internet, ale členské příspěvky. Každý platící člen má přístup na internet zdarma. Pokud tedy ale chcete fakturu je možné Vás připojit přes UnArtel s.r.o. - naši servisní organizaci založenou i k tomuto účelu.

VSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK - 500,- Kč

Jednorázový příspěvek se platí při vstupu do sdružení.

Platí se hotově při instalací klientského zařízení

Není vratný, ale není převoditelný na jiného nového člena.

Způsob plateb:  

ČÍSLO ÚČTU: 2800777415/2010 - Fio banka, Zlín, pravidelné měsíční členské příspěvky se platí zálohově - dopředu převodem na náš účet, nebo v hotovosti. Pokud chcete vypočítat přesně období, počítejte 200 Kč krát počet měsíců.

Pro rozlišení platby při úhradě uveďte jako variabilní symbol - číslo popisné vašeho domu.