Pozvánka na 15. Členskou schůzi UnArt Provodov, p.s., pátek 12.4.2019, 19:00, přísálí KD Provodov

29. 3. 2019

Rádi bych Vás touto cestou pozvali na 15. členskou schůzi UnArt Provodov, p.s., která se bude konat v pátek 12. dubna 2019 v přísálí Kulturního domu v Provodově od 19:00. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku (dle §16 stanov UnArt, z.s.) a pro Vás, coby člena spolku, představuje jedinečnou příležitost, jak ovlivnit budoucí vývoj spolku nebo se zapojit do jeho činností.

Předpokládaný program: 

1. Zahájení jednání: ověření usnášeníschopnosti Členské schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku za rok 2018 

3. Návrh činnosti spolku pro rok 2019 

  • Kultura
  • Páteřní bezdrátové trasy
  • Nové přístupové body (5 GHz)
  • Upgrade HW stávajících routerů a AP

4. Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2019 

5. Připomínky, diskuse, popř. změny v návrhu rozpočtu, následované schválením rozpočtu hlasováním 

6. Neformální diskuze, občerstvení (pivo, limo, raut)

K tomu, aby byla Členská schůze usneseníschopná, je potřeba nadpoloviční účast členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů, je Členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných řádných členů (dle §16 stanov). 

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Marek Prachař

předseda správní rady UnArt Provodov, p.s. 

tel. 724 178 586

tel. 732 861 768

www.provodov.unart.cz

comments powered by Disqus