Jak se připojit

Jak se připojit?

  1. Připojení k síti sdružení mohou využívat pouze členové sdružení. Neplatí se tedy za internet, ale členské příspěvky. Internet mají členové zdarma. Samozřejmě, že pokud někdo neplatí příspěvky, internet se mu zablokuje.
  2. Pokud se chcete stát členem sdružení, prvním krokem by měl být telefonát uvedený v kontaktech, Připomínáme, že v případě připojení přes wifi je podmínka přímá viditelnost na AP. Ano strom vadí :-(
  3. Zdůrazňujeme: připojující technik není zaměstnanec sdružení. Práci, kterou Vám doma udělá, nemůžete proto reklamovat u sdružení, ale pouze u připojujícího technika, který je Vás povinen s touto skutečností seznámit a nechat Vám kontakt na sebe. Tyto směrnice, které upravují vztah připojující technik / sdružení / člen doporučujeme taktéž prostudovat. Zdůrazňujeme tento bod: V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Dle občanského zákoníku musí Technik poskytovat u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), záruku 6 měsíců. Záruka po opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Technik proto musí počítat s tím, že po dobu 6+3 měsíců bude muset na vlastní náklady odstraňovat poruchy zhotovené přípojky!
  4. Před vstupem do sdružení si přečtěte stanovy sdružení O. s. UnArt, které mj. definují práva a povinnosti členů a také si prostudujte pravidla provozu sítě UnArt.

Zarušení v pásmu 2,4 GHz

Vzhledem k riziku vzniku skrytých uzlů, zarušení a dalších problémech v pásmu 2,4 GHz jsme se rozhodli na toto pásmo nové členy už nepřipojovat.

Také stávajícím členům, připojených v pásmu 2,4 GHz doporučujeme přejít na pásmo 5 GHz - více v tomto článku. 

Podporované (a hlavně kompatibilní) zařízení:

Technologie Airmax MIMO M5 od firmy Ubiquiti podporuje TDMA (Time Division Multiple Access) a jeho výhody v PtMP sítích se ukázaly jako nesporné. 

Nejdůležitější výhody:

  • vyšší rychlost
  • možnost připojit více klientů najednou
  • nižší latence (zpoždění signálu) - běžně kolem 2ms (paket 32 B) při pingu na AP - v pásmu 2,4 GHz bývá toto číslo někdy až čtyřmístné.
  • u klientů na výrazně různých vzdálenostech bez problémů