Rozdíl Kilobit a KiloBajt

Bit je základní jednotkou informace a může nabývat hodnot 1, nebo 0. Bajt je hodnota složená z osmi bitů a nabývá hodnot 0 až 255 .
Rychlost připojení se obvykle uvádí v hodnotách bity za sekundu (bps), nyní spíše kilobity za sekundu (kbps), nebo megabity za sekundu (mbps). V poslední době se z neznámého důvodu začaly na některých měřácích objevovat hodnoty kiloBajty za sekundu a megaBajty za sekundu (KBps a MBps). Rozdíl je v označení ve velkém a malém písmenu. Jak bylo uvedeno výše, Bajt má osm bitů. Přepočet rychlosti se tedy provádí tak, že se hodnota v bitech vydělí osmi, případně hodnota v Bajtech vynásobí osmi.

Např:

1Mbps = 1000kbps = 1000/8 kBps = 125kBps .

50kBps=50x8kbps=400kbps=0,4Mbps